You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Điện thoại: 0777 48 58 38
Giờ mở cửa: 10 am - 9 pm

Tiệm bánh Cô Ba

  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng!

Bánh Su Dai Singapore

Bánh Su Dai Singapore

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, không quá ngọt, không gây ngán. 
Cô Ba mix 3 vị kem trong lớp nhân: vani, chocolate và kem yogurt...
Thử ngay bạn nhé !!!


Bánh Su Dai Singapore set 12 cái

Bánh Su Dai Singapore set 12 cái

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai Singapore set trái tim

Bánh Su Dai Singapore set trái tim

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai Singapore set 20 cái

Bánh Su Dai Singapore set 20 cái

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai - Tiramisu

Bánh Su Dai - Tiramisu

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai Singapore set trái tim

Bánh Su Dai Singapore set trái tim

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai Singapore set trái tim

Bánh Su Dai Singapore set trái tim

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai - Tiramisu

Bánh Su Dai - Tiramisu

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai - Tiramisu

Bánh Su Dai - Tiramisu

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai - Tiramisu

Bánh Su Dai - Tiramisu

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai Singapore set 12 cái

Bánh Su Dai Singapore set 12 cái

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai Singapore set 20 cái

Bánh Su Dai Singapore set 20 cái

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai Singapore set 20 cái

Bánh Su Dai Singapore set 20 cái

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Bánh Su Dai Singapore set 12 cái

Bánh Su Dai Singapore set 12 cái

Bánh Su Dai nhà Cô Ba với lớp vỏ bánh nướng vàng ươm, mềm dai và thơm bơ. Lớp nhân kem mịn, béo, khô..

Đang cập nhật

Hiển thị 1 đến 13 trong tổng số 13 (1 Trang)